Rotátor

A palindrom vagy palindróma a szójátékoknak, azon belüli is az anagrammáknak egy fajtája. Olyan szó vagy szókapcsolat, amely visszafelé (ODA-VISSZA) olvasva is ugyanaz. A tipográfiai kísérlet erre a szójátékokra épül, felhasználva néhány nem túl közismert palindrómát. Az adott szó/szókapcsolat csak félig jelenik meg, a teljes kifejezés egy tükörfólia segítségével válik olvashatóvá. A felirat közepére helyezett tükörfólia által mégsem torzul a szavak jelentése, ugyanazt a tartalmat hordozzák.